Site Overlay

Wystawa w Kętach

W ramach Roku Świętego Jana Kantego.

Wystawa Kęty – między sacrum a profanum ma prezentować przede wszystkim fragment bogatego dziedzictwa sakralnego regionu. Można zobaczyć m.in. słynną kapę liturgiczną – dar króla Jana III Sobieskiego dla Kęt (która dziś jest zdeponowana w Beskidzkim Muzeum Rozproszonym), dzieła sztuki sakralnej z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegiaty Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie, parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Nowej Wsi, klasztoru franciszkanów, najstarsze księgi metrykalne z Kęt czy nawet relikwiarz św. Jana Kęt z parafii pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny. Całość dopełniają elementy kolekcji prywatnej: Piotra Staneckiego, Jadwigi Królickiej czy Muzeum Klasztornego Rafała Piskorka, jak również zbiory własne muzeum.

Wystawa Kęty – między sacrum a profanum opowiada przede wszystkim o przenikaniu się dwóch sfer, prezentując wycinek dziedzictwa sakralnego regionu. Jej początek w formie plansz narracyjnych znajduje się na kęckim rynku, zapraszając do wizyty w kamienicy Rynek 16. Nie zabrakło tutaj opowieści o św. Janie Kantym, którego rok zainaugurowano w tę niedzielę. Przy okazji nawiązano do obchodów 340. rocznicy odsieczy wiedeńskiej.

Wystawę można zwiedzać bezpłatnie do 17 grudnia 2023 r. w godzinach pracy placówki:

Wtorki, środy i piątki: 10.00-15.00

Czwartki: 12.00-17.00

Niedziele: 10.00-14.00

Muzeum już teraz zaprasza wszystkich na towarzyszące wystawie spotkanie z ks. dr. Szymonem Traczem, dyrektorem Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego, które będzie dotyczyć sztuki sakralnej Kęt, ale przede wszystkim kapy liturgicznej z XVII w. – daru króla Jana III Sobieskiego, a które odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 18.00 w auli Miejsca Aktywności Mieszkańców Rynek 13.