Site Overlay

Kaplica Miłosierdzia Bożego

W roku 2001 Zgromadzenie Zakonne Salwatorianów obchodziło 100-lecie pobytu i działalności na ziemiach polskich. Z tej też okazji została wyremontowana kaplica przez wiernych z Ks. Janem Karwathem SDS, według projektu parafian Państwa Komusińskich. Poświęcenia dokonał Ks. Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy 18. 10. 2001 r. przy udziale duchowieństwa dekanatu, nadając tytuł Kaplicy Miłosierdzia Bożego z odpustem w II niedzielę Wielkanocną. W kaplicy mocą dekretu Ks. Biskupa jest przechowywany Najświętszy Sakrament, oraz znajdują się relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej, św. Ojca Pio i św. Franciszka. Tu odbywają Msze św. , nabożeństwa, adroacje i czuwania.


Koronka do Bożego Miłosierdzia

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich gorąco do odprawiania Godziny Miłosierdzia o godz. 15:00 oraz do odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego. Jest to jak przekazał Pan Jezus w Dzienniczku św. Faustynie (Dz. 59) godzina wielkiego Miłosierdzia dla świata i zapewnia nas, że żadna dusza nie zginie, a gdy chociaż jeden raz odmówi koronkę to nawet najcięższy grzesznik dostąpi wielkiego Miłosierdzia w godzinie śmierci.

Koronkę odmawiamy w następujący sposób:

Początek: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach (1 raz): przed każdą częścią – tak jak w różańcu: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy): po 5 części. – tak jak w różańcu: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy): Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.