Site Overlay

„Soboty Biblijne z Ewangelią Marka”

Szkoła Biblijna Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na cykl spotkań: „Soboty Biblijne z Ewangelią Marka”. Celem spotkań Szkoły Biblijnej jest edukacja biblijna. Pogłębienie wiedzy na temat ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Dostarczenie narzędzi do poprawnego i samodzielnego czytania Pisma Świętego oraz modlitwa Słowem Bożym.

Zapraszamy osoby poszukujące zrozumienia, jakie jest znaczenie Słowa Bożego w ludzkim życiu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę, 28 października 2023 r. od godziny 9:30 do 13:00 w Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej, ul. Żeromskiego 5a.

Zapisy odbywają się drogą mailową: szkola.biblijna@diecezjabielsko.pl