Site Overlay

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) w dniach od 18 do 25 stycznia 2023 r. obchodzony będzie kolejny Powszechny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Specjalne ekumeniczne nabożeństwa, spotkania i koncerty odbywać się będą w różnych parafiach Śląska Cieszyńskiego i Górnego, a także w Zagłębiu.

W ramach śląskich obchodów Tygodnia Modlitw zaplanowano ekumeniczne nabożeństwo w Gniazdowie (18 stycznia), na którym kazanie wygłosi pastor Jerzy Rogaczewski z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Następnego dnia, 19 stycznia, odbędzie sie nabożeństwo ekumeniczne w Sosnowcu.

20 stycznia Mszę św. w intencji jedności chrześcijan sprawować będzie w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach ks. prof. dr hab. Józef Budniak – przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów i bielsko-żywiecki referent ds. ekumenizmu.

21 stycznia podczas nabożeństwa w kościele św. Barbary w Zabrzu kazanie wygłosi bp Marian Niemiec – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach i biskup diecezji katowickiej Kościoła luterańskiego.

Nabożeństwo centralne na Śląsku odbędzie się 22 stycznia w kościele ewangelickim w Katowicach. Kazanie wygłosi metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Tego samego dnia podczas nabożeństwa w ewangelickim kościele Zbawiciela w Gliwicach kazanie wygłosi bp Jan Kopiec – biskup gliwicki.

23 stycznia w czasie nabożeństwa w WŚSD w Katowicach kazanie wygłosi bp Marian Niemiec. 24 stycznia odbędzie się główne nabożeństwo na Śląsku Cieszyńskim – w kościele ewangelickim w Brennej. Kazanie wygłosi bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej.

W ramach Tygodnia Modlitw 19 stycznia w atrium komorowickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej odbędzie się transmitowany przez diecezjalne radio „Anioł Beskidów” ekumeniczny maraton czytania Biblii.

Ekumeniczne spotkania i koncerty odbywać się będą niemal w każdej parafii na terenie Śląska Cieszyńskiego.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła.

Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie obejmującym święto Pięćdziesiątnicy, co również zyskuje rangę symbolu.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki. W skład PRE, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Od 1975 r. co roku temat i materiały na kolejne obchody Tygodnia Ekumenicznego przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów i kontynentów. Materiały na najbliższy Tydzień ekumeniczny przygotowała grupa chrześcijan w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) zwołana przez Radę Kościołów Minnesoty. Przez lata w tym amerykańskim stanie nierówności rasowe były jednymi z największych w skali całego kraju. W 1862 r. tam odbyła się największa masowa egzekucja w historii USA.

Warto zaznaczyć, że obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu obchodzony w Polsce 17 stycznia. Wydarzenie przygotowuje Komitet KEP ds. Dialogu Międzyreligijnego. W tym roku odbędzie się po raz 26., a centralne obchody będą miały miejsce w Siedlcach. Będą im towarzyszyć słowa „Przejście Pana: 'Dziś wychodzicie’” (Wj, 13,4).

Z kolei bezpośrednio po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 26 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie 23. Dzień Islamu. Jego tegoroczne hasło brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki”.