Site Overlay

Studium Teologii Rodziny

Trwa już nabór na Studium Teologii Rodziny. W ramach Studium są organizowane warsztaty z psychologii, komunikacji, poradnictwa. Zajęcia prowadzone na Studium obejmują też etykę ogólną, etykę małżeńską, zagadnienia z biblistyki, antropologii, prawa, psychologii, pedagogiki, socjologii i medycyny.

Dokładniejsze informacje o Studium są zamieszczone tutaj: Strona internetowa