Site Overlay

Odpust parafialny

Co roku, 15-go sierpnia, nasza parafia w sposób szczególny czci swoją główną Patronkę czyli Matkę Bożą Wniebowziętą. Podobnie było i w tym roku. Pogoda dopisała, wierni także licznie przybyli do świątyni. Dojechali także kapłani, zarówno ze zgromadzenia salwatorianów jak i z dekanatu starobielskiego. Kazania odpustowe głosił ks. Jacek Grucela – przełożony wspólnoty zakonnej salwatorianów z Mikuszowic Śląskich. On także przewodniczył sumie odpustowej o godz. 11.00 podczas której miał miejsce obrzęd wprowadzenia na urząd nowego proboszcza. Uroczystości uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkowic, chór „Cantica” z Bystrej oraz Schola Parafialna. Obecni byli również przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Bystrej wraz z pocztem sztandarowym. Nie zabrakło także pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do oddania większej czci Matce Bożej składamy serdeczne podziękowania.