Site Overlay

Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców i innych użytkowników dróg – 28 kwietnia 2024

Drodzy Siostry i Bracia! Każdego niemal dnia słyszymy o tym, jak wielu ludzi ginie w wypadkach na naszych drogach. Ludzie wierzący nie powinni być obojętni na ten wielki narodowy problem. Aby to zmienić, zwracamy się do kierowców, pieszych, rowerzystów i wszystkich użytkowników drogi z apelem o jeszcze większą ostrożność i szacunek wobec zasad bezpieczeństwa na drodze oraz zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. – Niedziela 28 kwietnia 2024 r. to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po naszych drogach. Modlitwy zanoszone będą za wszystkich kierowców w parafiach – hasło tej modlitwy: „Na drogach jesteśmy z bliźnimi”.

Zawierzenie Kierowców: Boże nasz Ojcze! Zawierzamy kierowców, motocyklistów i wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby na trasach swojego podróżowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze chronili i pomagali. Prosimy za tych, którzy służą pomocą i uczą przezorności na naszych drogach: służby medyczne, policjantów, strażaków i drogowców. Prosimy, aby niosąc pomoc oraz chroniąc innych byli bezpieczni i cieszyli się uznaniem oraz wsparciem w naszej Ojczyźnie. Wynagradzamy modlitwą za tych kierowców, którzy na drogach spowodowali cierpienia i śmierć. Przyjmij, Panie nasz Boże przez wstawiennictwo świętego Krzysztofa – nasze zawierzenie i modlitwę. Pomóż nam być świadkami Twojej Miłości. Pozwól nam cieszyć się pokojem w sercu i na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.