Site Overlay

Hałcnowskie czuwanie

w X rocznicę kanonizacji Jana Pawła II – 26 kwietnia 2024.

W piątek 26 kwietnia 2024 roku rozpoczną się w sanktuarium MB Bolesnej w Hałcnowie tradycyjne czuwania gromadzące wiernych z różnych stron naszej diecezji. Tegoroczne kwietniowe czuwanie będzie wyjątkowe ponieważ odbędzie się w przeddzień X rocznicy kanonizacji Św. Jana Pawła II. Pragniemy dziękować Bogu za życie świętego Papieża i modlić się, abyśmy potrafili iść drogą wskazywaną przez Niego.
Serdecznie zapraszam na to kwietniowe czuwanie. Mszy świętej przewodniczyć będzie ks. Prałat Stanisław Morawa – Dziekan Wilamowicki, Wikariusz Biskupi do spraw Sanktuariów Diecezji Bielsko-Żywieckiej.


Plan Nabożeństwa
18:30 Przywitanie pielgrzymów i odsłonięcie cudownej figury MB
18:40 Nabożeństwo Drogi Światła
19:15 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy
19:35 Intencje ze śpiewami, modlitwa zawierzenia
20:00 Msza św.
21:00 – Apel Jasnogórski
– Zasłonięcie Figury Matki Bożej Bolesnej

Od 18:00 Możliwość Spowiedzi

Oczekując na spotkanie w Hałcnowie,
Ks. Piotr Konieczny
Kustosz Sanktuarium MB Bolesnej
Bielsko-Biała Hałcnów