Site Overlay

Zaproszenie do Kaplicówki

Z A P R O S Z E N I E bp Romana Pindla
do udziału w dorocznej pielgrzymce Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w niedzielę, 4 czerwca 2023 r.

Już tradycyjnie, w pierwszą niedzielę czerwca, chcemy spotkać się na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie, aby wspólnie celebrować Eucharystię z okazji wspomnienia
św. Jana Sarkandra. W ramach uroczystości ustanowimy także nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, dzięki którym chorzy i starsi w naszych parafiach będą mogli częściej przyjmować Chrystusa Eucharystycznego.

Serdecznie zapraszam w niedzielę, 4 czerwca do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie na godzinę 10:30, abyśmy wspólnie rozpoczęli pielgrzymkę na wzgórze Kaplicówka. Niech wstawiennictwo św. Jana Sarkandra umacnia naszą wiarę w Kościół Chrystusowy.