Site Overlay

Zalecenia dotyczące liczby wiernych na nabożeństwach

Dotychczasowe przepisy ustalające maksymalną liczbę uczestników nabożeństw uległy zmianie

Do tej pory w nabożeństwach mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób, bez względu na powierzchnię Świątyni.

Obecnie liczba wiernych jest zależna od powierzchni Świątyni – może w niej przebywać jedna osoba na piętnaście metrów kwadratowych.

W naszej Świątyni może przebywać maksymalnie 30 osób.