Site Overlay

„Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy Nowy Rok Liturgiczny, który będziemy przeżywać pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Czym jest Kościół?

„Słowo »Kościół« (ekklesia, z greckiego ek-kalein – »wołać poza«) oznacza
»zwołanie«. (…) »Kościół« jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie”.
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 751, 752.

Do refleksji:

Przedstaw sobie Pana Boga, który woła Cię po imieniu. Wsłuchaj się w Jego głos,
zaproszenie skierowane specjalnie do Ciebie…

Kościół w pierwotnym i zarazem podstawowym znaczeniu określał zgromadzenie
osób, lud wybrany przez Pana Boga. Wspólnota, którą Pan Bóg prowadzi, o którą się
troszczy, którą czasami upomina i karci, ale przede wszystkim obdarza swoją
Ojcowską miłością. Odpowiedzią ludzi na miłość Boga jest posłuszeństwo
i oddawanie Mu należytej czci i miłości. A zatem Kościół to zgromadzenie osób, to
Ty i ja, których Bóg wzywa po imieniu. Pan Bóg zapraszając mnie do wspólnoty
z Sobą i innymi, jednocześnie oczekuje ode mnie odpowiedzi na to zaproszenie.
Wtórnym określeniem kościoła jest budynek, w którym gromadzą się wierzący, aby
oddawać cześć Bogu. Określenie to pojawiło się wraz z początkami budownictwa
sakralnego w IV wieku.

Zadanie:
Znajdź spokojne miejsce (kościół, łono natury, inny cichy zakątek), zamknij oczy
i wsłuchaj się w głos Pana Boga, który woła Cię po imieniu… jaka jest Twoja
pierwsza reakcja? Czy uważasz, że Ciebie to nie dotyczy? Czy budzi się w Tobie
pragnienie odpowiedzi na to wezwanie? A może reagujesz w inny sposób – w jaki?