Site Overlay

Uroczystości ku czci św. Melchiora Grodzieckiego

Uroczystości transgraniczne ku czci św. Melchiora Grodzieckiego odbędą się w Cieszynie w niedzielę, 3 września 2023 r.:
– o godzinie 15:00 w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie oraz kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Czeskim Cieszynie zostanie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz litania do św. Melchiora Grodzieckiego;
– po nabożeństwie wierni pod przewodnictwem swoich biskupów udadzą się na Most Przyjaźni, gdzie nastąpi spotkanie pielgrzymów z polskiego i czeskiego Cieszyna;
– po spotkaniu wierni przejdą do kościoła św. Marii Magdaleny w Cieszynie na uroczystą Eucharystię. Mszy świętej będzie przewodniczył Biskup Roman Pindel, Biskup Bielsko-Żywiecki, a okolicznościowe kazanie wygłosi Biskup Dawid Martin, Biskup Ostrawsko-Opawski.