Site Overlay

Tydzień Biblijny – 14-20 kwietnia 2024

W III. Niedzielę Wielkanocną przypada początek Tygodnia Biblijnego. Jest to czas pogłębionej refleksji nad Biblią obchodzony przez polski Kościół katolicki.

W tym roku hasłem przewodnim jest: Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele. Tydzień ten jest obchodzony z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i co roku przebiega pod innym hasłem.

Tydzień Biblijny zaczyna się w Niedzielę Biblijną, która jest jednocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego.

Wydarzenia te mają na celu przybliżenie Biblii i uświadomienie jej roli w naszym życiu. Pismo Święte pomaga zgłębić wiarę, a czytanie w rodzinie i wspólnocie pomaga w budowaniu bliskości. Biblia pomaga też w przeżywaniu i zrozumieniu Eucharystii.

Tydzień Biblijny jest wspaniałą okazją, żeby zacząć częściej sięgać po Pismo Święte i je kontemplować.

Moderator Dzieła Biblijnego
Ks. Adrian Mętel