Site Overlay

Pielgrzymka do Tyńca i Łagiewnik

W piątek 11 listopada, z racji iż było to święto narodowe oraz dzień wolny od pracy, odbyła się jednodniowa pielgrzymka autokarowa. W programie pielgrzymki znalazło się zwiedzanie opactwa benedyktynów w Tyńcu, nawiedzenie sanktuarium św. Jana Pawła II oraz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W tym ostatnim miejscu pielgrzymi mieli okazję wziąć udział we Mszy św. celebrowanej przez ks. bp. Jana Zająca – kusztosza sanktuarium Bożego Miłosierdzia a wcześniej pomodlić się wspólnie koronką do Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymka miała charakter religijno – patriotyczny. Wzięło w niej udział razem z proboszczem 58 osób – w większości z parafii, ale było też kilkoro pielgrzymów będących sympatykami naszej parafii.