Site Overlay

Jak mówić o Bogu dzisiejszemu światu?

to temat katechezy, którą wygłosi o. Wojciech Jędrzejewski we wtorek 12 grudnia w Hałcnowskiej Bazylice. Katecheza rozpocznie się o godzinie 19:00. Ojciec Wojciech jest dominikaninem, znanym kaznodzieją i rekolekcjonistą, twórcą pierwszego w Polsce portalu katolickiego „Mateusz”.