Site Overlay

Festyn się odbył

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji I Festynu Parafialnego „Bystrzynki”. Wszystkim którzy przynieśli ciasta, fanty i złożyli datki na organizację, sponsorom, artystom występującym na scenie – dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz prowadzącym, sztabowi organizacyjnemu, Ochotniczej Straży Pożarnej z Bystrej z prezesem Grzegorzem Gaborem, Kołu Gospodyń Wiejskich z Bystrej z prezeską Marylą Fijak, Towarzystwu Przyjaciół Bystej z prezeską Małgorzatą Wieczorek, Gminie Wilkowice oraz GOK „Promyk”, Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu, tym którzy pracowali ciężko przy gastronomii, organizowali zabawy dla dzieci, wszystkim sponsorom oraz wszystkim uczestnikom festynu – za obecność, za tworzenie wspólnoty a także za wsparcie na rzecz budowy kaplicy. Bóg zapłać!